EL PROJECTE:

Zona Gaming és un projecte pioner al territori de videojoc en clau social, laboratori d’experimentació i dinamització comunitària que es realitza a les biblioteques Zona Nord i Ignasi Iglésias Can Fabra, dirigit a les i els joves de 12 a 18 anys. El projecte està compost per tres branques: Espai Gamer, Taller-Lab i Festivals comunitaris.
A Zona Gaming emprem els videojocs com a dispositius mitjançant els quals generar processos de socialització, aprenentatge i experimentació, a partir dels quals articular un programa d’innovació cultural, social i tecnològica.  

Les entitats que treballem conjuntament per fer possible aquesta iniciativa som: Departament del Pla de Barris Foment de la Ciutat S.A, Consorci de Biblioteques de Barcelona, Diputació de Barcelona, Bitlab Cultural, Biblioteca Zona Nord, Biblioteca Ignasi Iglésias Can Fabra i ArsGames.

BRANQUES:

En Zona Gaming emprem els videojocs i les noves tecnologies com a dispositius amb els quals generar processos de socialització i aprenentatge, per això hem creat l’Espai Gamer de joc social pensat per i para les i els usuaris de les biblioteques.

Horaris Zona Nord:

 • Dimarts, de 17:30 a 20:00 hores
 • Divendres, de 17:00 a 20:30 hores

Contacte Zona Nord:

Horari Ignasi Iglésias-Can Fabra:

 • Divendres, de 17:00 a 20:30 hores

Contacte Ignasi Iglésias-Can Fabra:

A Zona Gaming entenem la biblioteca com un laboratori ciutadà de participació, experimentació i producció de coneixement. Un espai on es genera innovació social a través de la connexió, l’experimentació i l’exploració de nous models de creació, relació, producció i distribució del coneixement dintre del marc de la cultura lliure i compartida.

Apostem per oferir un espai on les i els joves puguin desenvolupar tot el seu potencial creatiu, d’una forma autònoma que respongui a les seves necessitats, capacitats i interessos, treballant en els seus propis projectes tecnològics.

Potenciem també la connexió entre els diferents equipaments culturals dels barris, de forma que les seves creacions puguin transgredir les fronteres de la biblioteca i implicar també a la comunitat.

Horaris Zona Nord:

 • Dimarts, de 17:30 a 20:00 hores
 • Dilluns a dissabte, de 17:00 a 20:30 hores

Contacte Zona Nord:

Horari Ignasi Iglésias-Can Fabra:

 • Divendres, de 17:30 a 20:00 hores

Contacte Ignasi Iglésias-Can Fabra:

A Zona Gaming col·laborem amb les biblioteques Zona Nord i Ignasi Iglésias-Can Fabra, per oferir a la comunitat la celebració de tres Festivals Comunitaris durant la primera meitat de 2019.

Tant les temàtiques, la programació, com la bateria d’activitats que portarem a terme, s’han preparat de forma conjunta per les i els usuaris d’ambdues biblioteques mitjançant la celebració de dues sessions de co-disseny comunitari. L’objectiu és que els festivals responguin als interessos i els gustos de les comunitats a les quals van dirigides.

En la preparació i organització dels tres festivals participaran tant les i els usuaris, com de la resta d’entitats participants, implicant-los d’aquesta forma en el procés d’organització i execució.

Dates dels festivals:

 • 29 de març, de 17:00 a 20:30 hores
 • 3 de maig, de 17:00 a 20:30 hores
 • 22 de maig, de 17:00 a 20:30 hores
 • 26 de juny, de 17:00 a 20:30 hores
 • 27 de juny, de 17:00 a 20:30 hores

Lloc de celebració:

 • Biblioteca Zona Nord i Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra

Contacte: