Dins de Zona Gaming entenem la biblioteca com un laboratori ciutadà de participació, experimentació i producció de coneixement. Un espai on es genera innovació social a través de la connexió, l’experimentació i l’exploració de nous models de creació, relació, producció i distribució del coneixement dintre del marc de la cultura lliure i compartida.

Així, potenciem la connexió entre els diferents equipaments culturals dels barris, de forma que les seves creacions puguin transgredir les fronteres de la biblioteca implicant també a la comunitat.

Els projectes que desenvolupem, surten dels interessos de les i els participants a l’espai de Taller-Lab de Zona Gaming i són proposats per elles i ells mateixos a les assemblees setmanals. ArsGames s’encarrega de donar suport teòric i pràctic per poder portar-los endavant.

Actualment s’estan desenvolupant una sèrie de projectes que van des de la creació de videojocs a la construcció d’una màquina Arcade.

Horaris Biblioteca Zona Nord:

  • Dimarts: 13:30 a 20:00 hores
  • Dilluns a dissabte: 17:00 a 20:30 hores

Contacte Zona Nord:

Horaris Biblioteca Ignasi Iglèsias-Can Fabra:

  • Divendres: 17:30 a 20:00 hores

Contacte Ignasi Iglésias-Can Fabra:

Aquest projecte sorgeix de l’Espai Gamer de la Biblioteca Zona Nord, on diferents participants decideixen en assemblea la creació d’una màquina arcade perquè formi part dels recursos que la biblioteca posa a la disposició de les i els usuaris.

El procés de construcció va començar al desembre de 2018 i va finalitzar al juny de 2019, quan es va mostrar el resultat en el festival comunitari Km0 de la Biblioteca Zona Nord.

Des de ArsGames hem ofert suport i coordinació a aquest projecte que s’ha elaborat en 3 fases. En la primera fase de codisseny es van debatre les característiques de la màquina com, entre altres, mobilitat, accessibilitat, estètica o programació.

La segona va estar dirigida a la programació, emprant el dispositiu Raspberry Pi, i la configuració dels comandaments, per a això els propis participants van investigar els controladors disponibles i compatibles i dabatieron sobre les seves diferències buscant el més òptim per al projecte, procedint-se després del procés a la instal·lació.

Finalment, la tercera va incloure la creació de l’estructura. Aquesta última fase s’ha elaborat conjuntament amb els alumnes de 4t de l’ESO del Institut Picasso i l’Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana, que ha proporcionat formació en l’ús de diverses eines de construcció als joves participants i ha oferts les seves instal·lacions per al procés de construcció.

La màquina i els comandaments estan instal·lats en una estructura de fusta feta amb les talladores làser de l’Ateneu de Fabriciación de Ciutat Meridina, així com els vinils, que recorden figures de Super Mario Bros. o Donkey Kong, i que han estat dissenyats pels mateixos joves.

Aquesta màquina arcade compta amb més de 600 jocs instal·lats, com els mítics Pacman, Donkey Kong o Bola de Drac.

El Joc de Sant Andreu és un joc de taula pilot produït al llarg de 6 sessions en la Bilbioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra.

En elles han participat diverses veïnes del barri de Sant Andreu del Palomar interessades en la difusió del patrimoni històric i cultural del barri, els qui han comptat amb l’ajuda i l’acompanyament de tècnics i dissenyadors de joc d’ArsGames.

Durant 4 sessions es va treballar al voltant del bolcat de dades del barri i es van aplicar diferents dinàmiques per a propiciar la generació de preguntes al voltant de 6 temàtiques decidides en la primera sessió: Geografia, Història, Punts d’interès, Personatges, Tradició i Cultura i Esports-Entitats.

Les últimes 2 sessions van girar al voltant de la determinació de les mecàniques de joc, així com del disseny del tauler, les targetes i les fitxes (per a les quals es va usar d’una màquina d’impressió 3D amb la qual poder generar-les).

El joc final es va poder testar en el tercer festival comunitari de Zona Gaming celebrat en la mateixa biblioteca (Festival Km0).

De moment, s’han fabricat dues unitats de El Joc de Sant Andreu i es troben en dipòsit a la Biblioteca Ignasi Iglésias – Can Fabra com a document de la col·lecció local. Les entitats que vulguin poden demanar-ho per a jugar. A més, formarà part dels jocs que, juntament amb videojocs, consoles i ulleres de realitat virtual, els usuaris de la biblioteca podran utilitzar en l’Espai Gamer.

En el marc de Zona Gaming hem donat suport i seguiment a diferents sessions de les classes de Tecnologia de quart d’ESO del Institut Picasso.

Aquestes sessions s’han desenvolupat tant a la Biblioteca Zona Nord com en el mateix institut, i el seu objectiu era donar un suport al procés de disseny i desenvolupament d’apps per a dispositius mòbils creades amb AppInventor.

Durant les diferents setmanes de treball col·laboratiu s’han desenvolupat un total de 4 aplicacions:

  • Quizcasso:

Una app tipus “quiz” (de preguntes) del mateix institut Picasso, on en obrir l’aplicació se’ns farà decidir entre si volem respondre preguntes de l’interior de l’Institut o de l’exterior (zones d’esbarjo i esports).
Una vegada triat el tema l’aplicació ens llançarà preguntes amb diverses respostes possibles, les quals haurem d’encertar per a poder avançar.

  • Gimcana Torre Baró:

Aquesta app presenta un format de gimcana pel barri de Torre Baró.
Es presenta un mapa amb un punt d’interès, i hem d’acostar-nos a la localització d’aquest.
Una vegada detectat, s’obre una pantalla amb una pregunta que haurem de respondre perquè ens indiqui el pròxim punt. Mecànica que es repeteix successivament fins que completem el recorregut que les estudiants van dissenyar.

  • Spartan Fitness:

Una aplicació de fitness i benestar en la qual podrem accedir a una bateria de consells de nutrició i rutines d’exercicis per a posar-nos en forma.
Té, a més, un mapa en el qual es visualitzen els diferents gimnasos del barri i limítrofs on podem anar.

  • Videojoc ‘endless-runner’:

Un videojoc de tipus endless runner en el qual haurem de saltar i esquivar obstacles.
El recorregut es genera procedimentalment, per la qual cosa l’objectiu és aconseguir el màxim nombre de punts abans de perdre totes les vides.

Durant les sessions de Zona Gaming s’obria un espai de laboratori per a la ideació i generació de projectes tecnològics relacionats amb la creació de jocs i aplicacions.

Així, des de ArsGames, donàvem suport a la creació i disseny de diversos videojocs per part dels joves participants en el projecte: alguns creats amb Scratch, uns altres amb AppInventor, uns altres amb RPG Boss i uns altres dins del videojoc Minecraft, creant un videojoc dins d’un videojoc.

Més que esperar un resultat final, s’ha buscat donar una introducció als processos necessaris per a l’elaboració de qualsevol projecte tecnològic d’aquesta índole, prevalent per sobre del producte en sí l’aprenentatge adquirit durant la seva elaboració, potenciant així la capacitat d’anàlisi i d’autocrítica.

Per a això s’han realitzat diferents tallers d’introducció a les eines de desenvolupament i processos de creació de videojocs i/o aplicacions, mostrant diferents tecnologies assequibles als participants així com els processos habituals i fluxos de treball necessaris per al disseny i creació de projectes amb aquestes tecnologies. Aquestes han estat: Scratch, AppInventor i RPGBoss, totes gratuïtes i de fàcil aprenentatge.

A més, durant les diferents sessions del projecte es va dur a terme la creació de mapes dins del videojoc Minecraft. Les iniciatives que van arribar a una fase més llunyana i es van poder acabar, es van mostrar durant els festivals comunitaris «Km.0» del 26 i 27 de juny (la qual cosa suposava una motivació especial per als creadors), la qual cosa els va permetre rebre un feedback «in situ», tant dels seus propis companys i companyes com de les altres participants en els festivals.

Aquests projectes són la “Piràmide Masmorra”, d’Iván, i el “Mapa d’acció cooperativa i competitiva”, de Pau.

  • La Piràmide Masmorra:

Se trata de un seguido de salas dentro de una pirámide en las que hay que ir avanzando resolviendo puzles o pruebas de habilidad. Al final nos aguarda un jefe final.

  • Mapa d’acció cooperativa:

Un mapa pensat per a enfrontaments 3 vs. 3, en el qual cal aconseguir cooperar amb el teu equip per a poder avançar mentre ens enfrontem al grup rival. Qui que faci sonar primer el tocadiscs guanya.

RPG Egipte és un projecte de disseny i creació d’un videojoc, que forma part del Treball de Recerca d’una alumna de batxillerat, sobre la representació del ritual de la mort de l’antic Egipte als videojocs.

El treball es compon de dues parts. Una primera de recerca i redacció sobre com han sigut representades tradicionalment les creences religioses sobre la mort dels egipcis als videojocs, en la que s’analitzen més d’una vintena de títols en els quals aquesta cultura apareix representada.

La segona part de caràcter pràctic, consisteix en la programació d’un videojoc, on es mostren de forma lúdica quines eren les creences reals d’aquesta cultura.

El videojoc resultant serà un 2D de tipus RPG (Role Play Game), que s’instal·larà als ordinadors de la biblioteca ampliant el fons i perquè usuàries i usuaris puguin gaudir d’ell.