Trobada-debat ‘Gènere i videojocs’ | 10 de desembre, Llibreria La Caníbal (Barcelona)

Dimarts que ve 10 de desembre es durà a terme en la Llibreria La Caníbal (carrer de Nàpols 314, Barcelona) la trobada-debat ‘Ǵènere i videojocs’, una jornada organitzada per ArsGames amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona en la qual s’abordaran els videojocs i la tecnologia digital des d’una perspectiva feminista.
La trobada comptarà amb dues taules rodones:

18-19 hores | Taula rodona ‘gènere i tecnologia digital’

El llenguatge pot ser sexista, pot ser-ho també un llenguatge de programació?
Quins elements estructurals o accidentals fan que el món digital sigui més hostil per a la dona?
Quines són les accions que es poden dur a terme per a subvertir-ho?
Són els algorismes o els datasets amb els quals s’entrenen ètics o poden ser-ho?
Com seria una internet feminista? És possible?

19-20 hores | Taula rodona ‘gènere i videojocs’

Es pot parlar que el món dels videojocs conforma una tecnocultura tòxica?
Quines són les principals barreres per a la dona a l’hora d’entrar en el món del videojoc?
Com seria una història, narrativa o mecànica no sexista?
Quines iniciatives i esforços per generar un món més inclusiu i ètic en els videojocs més enllà de les que representeu coneixeu?

  • Deborah López [Tecnoslave]
  • Andrea Sacchi [disseynyadora de videojocs]
  • Modera: Ana Armero [ArsGames]

 

Encuentro-debate ‘Género y videojuegos’ | 10 de diciembre, Llibreria La Caníbal (Barcelona)

El próximo martes 10 de diciembre se llevará a cabo en la librería La Caníbal (carrer de Nàpols 314, Barcelona) el encuentro-debate ‘Ǵenero y videojuegos’, una jornada organizada por ArsGames con el apoyo del Ajuntament de Barcelona en la que se abordarán los videojuegos y la tecnología digital desde una perspectiva feminista.
El encuentro contará con dos mesas redondas:

18-19 horas | Mesa redonda ‘género y tecnología digital’

El lenguaje puede ser sexista, ¿puede serlo también un lenguaje de programación?
¿Qué elementos estructurales o accidentales hacen que el mundo digital sea más hostil para la mujer?
¿Cuáles son las acciones que se pueden llevar a cabo para subvertirlo?
¿Son los algoritmos o los datasets con los que se entrenan éticos o pueden serlo?
¿Cómo sería un internet feminista? ¿Es posible?

19-20 horas | Mesa redonda ‘género y videojuegos’

¿Se puede hablar de que el mundo de los videojuegos conforma una tecnocultura tóxica?
¿Cuáles son las principales barreras para la mujer a la hora de entrar en el mundo del videojuego?
¿Cómo sería una historia, narrativa o mecánica no sexista?
¿Qué iniciativas y esfuerzos por generar un mundo más inclusivo y ético en los videojuegos más allá de las que representáis conocéis?

  • Deborah López [Tecnoslave]
  • Andrea Sacchi [diseñadora de videojuegos]
  • Modera: Ana Armero [ArsGames]