Defensa de los derechos digitales en los videojuegos

[Castellano abajo]

El projecte «Defensa dels Drets digitals en els videojocs« ha resultat guanyador de la Convocatòria general de subvencions 2021 de l’Ajuntament de Barcelona, per lo qual estarem portant a cabo les «II Jornades en defensa dels Drets digitals en videojocs« al novembre de 2021. L’edició passada Pot ser consultada aquí.

A través del projecte Defensa dels Drets Digitals als Videojocs pretenem consolidar un debat pràcticament inabordat (iniciat per ArsGames al 2020) al voltant dels temes de sobirania digital, ciutadania digital, protecció de dades i drets digitals en el món dels videojocs. Per això plantegem un cicle de conferències en defensa dels drets digitals en videojocs amb una doble intencionalitat:

• Fer un diagnòstic de l’estat dels drets digitals a escala internacional en el camp dels videojocs.
• Conscienciar a les i els professionals de sector, la ciutadania i l’administració pública, de la necessitat de regular i tenir un major control de el sector dels videojocs en matèria de protecció de drets digitals de les i els usuaris, tenint especial cura amb els d’infants i adolescents, així com els sectors més vulnerables (noies, dones i persones amb identitats no cis heterosexuals).

Amb una metodologia de treball oberta (ponències interactives, taules rodones obertes i taules de diàleg), que faciliti la participació directa de la comunitat a la qual va dirigida el projecte, per tal d’ajustar-lo a les seves necessitats i interessos, es buscarà promoure la formació de grups de treball, amb continuïtat en el temps, que realitzin propostes de definició per a la implementació d’aquests drets i generin estratègies comunitàries per demandar a l’administració pública la seva regulació, compliment i control.

El cicle de conferències és un projecte que busca anar més enllà en el temps, constituint-se com a plataforma d’un debat molt incipient sobre els temes de sobirania digital, ciutadania digital, protecció de dades i drets digitals, amb especial focus sobre la defensa dels drets de la infància i joventut, als que afecta directament com a principals usuaris dels videojocs i jocs tecnològics.
Aquesta és la raó per la qual es dirigeix principalment a professionals del sector de l’educació i la cultura, així com famílies i la comunitat de jugadores i jugadors, ja que els entén com a agents principals afectats per aquesta problemàtica i als que cal conscienciar de la necessitat de demandar una major regulació. Amb aquesta idea s’implementaran metodologies de treball i socialització, adreçades a la formació de grups de treball que es mantinguin en el temps.

 


 

[Catalán arriba]

El proyecto «Defensa de los derechos digitales en los videojuegos» ha sido ganador de la Convocatoria general de subvenciones 2021 del Ayuntamiento de Barcelona, por lo que estaremos llevando a cabo las «II Jornadas en defensa de los derechos digitales en videojuegos» en noviembre de 2021.

La edición pasada puede ser consultada aquí.

A través del proyecto Defensa de los Derechos Digitales los Videojuegos pretendemos consolidar un debate a penas abordado en torno a los temas de soberanía digital, ciudadanía digital, protección de datos y derechos digitales en el mundo de los videojuegos.

Por ello planteamos un ciclo de conferencias en defensa de los derechos digitales en videojuegos con una doble intencionalidad:

• Hacer un diagnóstico del estado de los derechos digitales a escala internacional en el campo de los videojuegos.

• Concienciar a las y los profesionales de sector, la ciudadanía y la administración pública, de la necesidad de regular y tener un mayor control del sector de los videojuegos en materia de protección de derechos digitales de las y los usuarios, teniendo especial cuidado con los de niños y adolescentes, así como los sectores más vulnerables (chicas, mujeres y personas con identidades no cis heterosexuales).

Con una metodología de trabajo abierta (ponencias interactivas, mesas redondas abiertas y mesas de diálogo), que facilite la participación directa de la comunidad a la que va dirigida el proyecto, con el fin de ajustarlo a sus necesidades e intereses, se buscará promover la formación de grupos de trabajo, con continuidad en el tiempo, que realicen propuestas de definición para la implementación de estos derechos y generen estrategias comunitarias para demandar a la administración pública su regulación, cumplimiento y control.

El ciclo de conferencias es un proyecto que busca ir más allá en el tiempo, constituyéndose como plataforma de un debate muy incipiente sobre los temas de soberanía digital, ciudadanía digital, protección de datos y derechos digitales, con especial foco sobre la defensa de los derechos de la infancia y juventud, a los que afecta directamente como principales usuarios de los videojuegos y juegos tecnológicos. Esta es la razón por la que se dirige principalmente a profesionales del sector de la educación y la cultura, así como familias y la comunidad de jugadores y jugadoras, ya que los entiende como agentes principales afectados por esta problemática ya los que hay que concienciar de la necesidad de demandar una mayor regulación. Con esta idea se implementarán metodologías de trabajo y socialización, dirigidas a la formación de grupos de trabajo que se mantengan en el tiempo.

Pronto habrá más información disponible en derechoaljuego.digital y en este mismo blog.

Comparte
Artículos relacionados
A %d blogueros les gusta esto: